CAO verzekering

CAO verzekering (Convenio)

Een “Convenio” is vergelijkbaar met een Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in Nederland. Op basis van de bedrijfsactiviteiten wordt uw onderneming in een bepaalde CAO geplaatst.  In veel CAO´s is het verplicht om een ongevallen- en of levensverzekering te hebben voor het personeel. Deze regels kunnen zelfs per regio verschillen. Een CAO verzekering geeft u hiervoor dekking.

“Is een CAO / Convenio verzekering voor mij verplicht en voldoe ik wel aan de verplichtingen?”

Goed om te weten dat het bedrijf dat uw loonadministratie verzorgt, kent uw CAO en kan aangeven of de verzekering voor u verplicht is.

Wat is een CAO verzekering?

Een CAO verzekering dekt tegen ongevallen van medewerkers die tijdens het uitvoeren van het werk plaatsvinden en blijvend letsel veroorzaken. Alle medewerkers met een arbeidscontract zijn automatisch gedekt. Dit geldt ook als het aantal medewerkers op het moment van het ongeval hoger dan bij het afsluiten van de verzekering. De te verzekeren bedragen per medewerker staan in de CAO vermeld. Daarnaast veranderen deze automatisch mee indien de bedragen wijzigen na collectieve onderhandelingen.

Hoe werkt een CAO verzekering?

Bij deze verzekering dient u als ondernemer jaarlijks een opgave te doen op basis van het daadwerkelijk aantal medewerkers dat u het afgelopen jaar in dienst heeft gehad. Ook de premie wordt dus jaarlijks verrekend. Zo kunt u met een bijbetaling of teruggave van premie te maken krijgen. Had u meer medewerkers in dienst dan bij de start van het verzekeringsjaar, betaalt u bij. Is het aantal medewerkers teruggelopen, wordt premie gerestitueerd.

Indien u de polis niet actualiseert, loopt u het risico dat er niets wordt uitgekeerd in geval van een ongeval en u zelf voor de kosten moet opdraaien.

Waarom IFAR kan helpen 

Wij van IFAR zijn een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en werken samen met meer dan 20 vooraanstaande verzekeraars in Spanje. We begeleiden je daarom zo grondig mogelijk om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Op basis van jouw situatie zullen we de meest passende verzekering selecteren. Daarnaast herinneren we je jaarlijks aan de actualisatie van de polis en zorgen we dat dit door de verzekeraar wordt uitgevoerd. Ten slotte, deze service bieden wij geheel kosteloos en vrijblijvend aan!

Professioneel

Geregistreerd Makelaar

Persoonlijk

Wij behartigen jouw belangen

We make it safe

Enjoy Spain, we make it safe