Levensverzekering

Levensverzekering

Een levensverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit in het geval van overlijden of blijvende invaliditeit. Deze verzekering is geschikt wanneer jij je familie, je bedrijf of bedrijfspartner goed wilt achterlaten.

“Een levensverzekering bij een hypotheek dekt alleen de hypotheek, niet het inkomen”.

Er wordt vaak gedacht dat men al een goede levensverzekering heeft afgesloten met de hypotheek. Maar in de praktijk is niets minder waar. Zo komen wij vaak tegen dat je huis dan wel afbetaald is in het geval van een ongeval, maar niet bij overlijden door medische redenen.

Welk type levensverzekering kan ik kiezen?

Een overlijdensrisicoverzekering is standaard in een levensverzekering. Wel kunt u kiezen voor een dekking bij overlijden in alle omstandigheden, of een extra dekking in het geval van overlijden tijdens een ongeluk of verkeersongeluk.

Daarnaast zijn er 3 mogelijkheden te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid:

1. 100% permanent arbeidsongeschikt en daarom nooit meer in staat om te werken, ongeacht de oorzaak.
2. 100% permanent arbeidsongeschikt en daarom nooit meer in staat om te werken vanwege een ongeluk.
3. Verzekering tegen het nooit meer uit kunnen oefenen van een vooraf vastgesteld beroep.

Eveneens is het mogelijk te verzekeren voor een éénmalige uitkering in het geval van ernstige ziekte. Mocht je een ernstige ziekte krijgen en hierdoor niet meer in staat zijn om te werken, dan zal u bij deze verzekering een uitkering krijgen.
Mocht je deze ernstige ziekte overleven dan zal het uitgekeerde bedrag wel van de overlijdingsrisico uitkering afgetrokken worden.

Hoe kan ik mijn levensverzekeringsbedrag berekenen?

Een levensverzekering uitkering berekenen kan best lastig lijken, maar er zijn goede (indicatie) formules voor.

Voorbeeld, je bent 39 jaar en je verdiend €30.000,- (bruto) per jaar:
Je wilt je verzekeren tot je 67ste (pensioen leeftijd) voor overlijden en arbeidsongeschiktheid.
In beide gevallen (met een goede levensverzekering bij je hypotheek) zal het huis direct afbetaald worden en vallen deze lasten weg. Een hypotheek is maximaal 1/3 van je brutoloon en in deze formules gaan wij hier ook vanuit.

Formule voor het berekenen van verzekerd bedrag bij overlijden:

67 (pensioenleeftijd) – 39 (voorbeeld leeftijd)
= 28 (Te verzekeren jaren).
28 x €20.000 (2/3 van voorbeeld bruto jaarloon )
= €560.000 (te verzekeren bedrag)*

*Het verzekerde bedrag is net als je salaris bruto omdat er bij overlijden ook een nalatensbelasting geheffen wordt. (De hoogte is afhankelijk van uw financiele situatie),

Formule voor het berekenen van verzekerd bedrag bij arbeidsongeschiktheid.

67 (pensioenleeftijd) - 39 (voorbeeld leeftijd)
= 28 (te verzekeren werkjaren)
28 x €20.000 (2/3 van voorbeeld bruto jaarloon)
= €560.000 (te verzekeren bedrag)

Via de “Seguridad Social” zal je (als werknemer) bij invaliditeit ook een (in Spanje vaak lage) uitkering krijgen. Deze uitkering kun je wel van het verzekeringsbedrag aftrekken. Wij gaan altijd uit van ongeveer 25%.
Ondernemers krijgen vaak een iets minder grote uitkering van de “Seguridad Social”. Voor ondernemers gaan wij altijd uit van een 20%.

Je verzekerd als werknemer dan voor:
€560.000 - 25%
= €420.000 (te verzekeren bedrag)**

Je verzekerd als ondernemer dan voor:
€560.000 – 20%
= €448.000 (te verzekeren bedrag)**

**Het verzekerde bedrag is net als je salaris bruto omdat er bij overlijden ook een inkomstenbeslasting geheffen wordt. (De hoogte is afhankelijk van uw financiele situatie),

Waarom IFAR?

Wij van IFAR zijn een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en werken samen met meer dan 20 vooraanstande verzekeraars in Spanje. Hierdoor kunnen wij alle prijzen vergelijken en de meest geschikte offerte aanbieden. We staan je te woord in je eigen taal, en bespreken al je opties. En uiteraard, geheel kosteloos en vrijblijvend.

https://ifar.es/wp-content/uploads/2019/12/offerte-aanvragen-button-150x75-dut-200x100.jpg

Professioneel

Geregistreerd Makelaar

Persoonlijk

Wij behartigen jouw belangen

We make it safe

Enjoy Spain, we make it safe