Zakelijke Arbeidsongevallenverzekering

Zakelijke arbeidsongevallenverzekering

Als werkgever moet u zorgdragen voor een prettige en vooral veilige werkomgeving. Toch kan het gebeuren dat een medewerker tijdens het werk bij een ongeval betrokken raakt. Het is dan prettig als u over een zakelijke arbeidsongevallenverzekering beschikt. Veel bedrijven zijn vanwege hun CAO verplicht om een ongevallenverzekering voor hun personeel af te sluiten, de zogenaamde CAO verzekering. Indien er geen verplichting is, kunt u uiteraard ook vrijwillig een arbeidsongevallenverzekering voor uw personeel afsluiten.

“Een arbeidsongevallenverzekering behoort net als een ziektekostenverzekering tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.”

Wat is een zakelijke arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenverzekering beschermt uw medewerkers tegen risico van blijvende invaliditeit of overlijden tijdens het uitvoeren van hun werk. Bij blijvende invaliditeit zorg je als werkgever voor een eenmalige uitkering aan de medewerker. In geval van overlijden zal dit naar de nabestaanden gaan. De verzekering geeft wereldwijde dekking, mits de medewerker wel in Spanje woonachtig is.

Aanvullende verzekeringen

Een zakelijke arbeidsongevallenverzekering is geen tijdelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering (link naar Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Er wordt dan ook niet tot uitkering overgegaan als een medewerker tijdelijk niet in staat is om te werken.
Al geeft de zakelijke arbeidsongevallenverzekering wereldwijde dekking, moet deze niet verward worden met een zakelijke reisverzekering. Een reisverzekering dekt de medische kosten tot een bepaald kapitaal i.g.v. een ongeval in het buitenland en bied dekking bij schade en diefstal van bagage en bijvoorbeeld uw laptop. We adviseren u graag welke verzekeringen voor u het meest geschikt zijn.

De toegevoegde waarde van IFAR

Wij van IFAR zijn een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en werken samen met meer dan 20 vooraanstaande verzekeraars in Spanje. We begeleiden u daarom zo grondig mogelijk om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Op basis van uw situatie zullen we de meest passende verzekering opstellen qua premie en gewenste dekkingen. Ook kunt u rekenen op professionele en deskundige begeleiding bij schade. En natuurlijk geheel kosteloos en vrijblijvend.

Professioneel

Geregistreerd Makelaar

Persoonlijk

Wij behartigen jouw belangen

We make it safe

Enjoy Spain, we make it safe