Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Als ondernemer of kleine zelfstandige denk je vaak niet na over de gevolgen van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Toch is dat wél belangrijk! Zeker als uw inkomsten direct stilvallen als u tijdelijk niet kunt werken. Beschikt u over vermogen om een langdurige ziekte te overbruggen?

"Ik ben al een flinke tijd uit de roulatie, wat nu met mijn vaste lasten?"

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkomst bieden.

Wat dekt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

In tegenstelling tot een medewerker, krijgt u als ondernemer of zelfstandige geen uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u in Spanje tot een maximum van 2 jaar uw inkomen of vaste lasten verzekeren. Afhankelijk van de duur dat u niet kunt werken, keert de verzekeringsmaatschappij een eenmalig of maandelijks bedrag uit. De hoogte van dit bedrag kunt u zelf bepalen. Het is ook mogelijk om deze verzekering voor uw personeel af te sluiten. Op die wijze kunt u zich beschermen tegen de kosten voor u als werkgeven bij ziekte van uw personeel.

Hoogte van de uitkering

Over welk bedrag wilt u minimaal kunnen beschikken bij arbeidsongeschiktheid? Vaak heeft u nog wel een buffer om een aantal maanden rond te komen, maar uw vaste bedrijfslasten lopen wel door. Het is prettig dat in ieder geval de vaste lasten worden gedekt. Stel u wilt een uitkering van 2.400€ per maand verzekeren, dan rekent de verzekeringsmaatschappij met een “dagloon” van 80€. De verzekeringsmaatschappij zal vanaf bepaalde verzekerde bedragen om bepaalde documentatie vragen, zoals loonstroken of belastingaangiftes. Ook dient u voorafgaand aan het afsluiten een gezondheidsverklaring in te vullen. Vraag IFAR om advies.

Hoe hoog is de premie van een arbeidsongeschiktheidverzekering?

De premie is met name afhankelijk van uw leeftijd, beroep en gezondheidsverleden. Hoe hoger uw leeftijd, hoe hoger uw premie. Ook uw beroep ook invloed op de premie en de premie zal oplopen op basis van uw ziekteverleden. Door uw gezondheidsverleden kunnen bepaalde uitsluitingen volgen of kan de verzekering zelfs geweigerd worden. U kunt de verzekering ook uitbreiden voor algehele arbeidsongeschiktheid. In dat geval zal de verzekeringsmaatschappij eenmalig het verzekerd kapitaal uitkeren. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

De toegevoegde waarde van IFAR

Wij van IFAR zijn een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en werken samen met meer dan 20 vooraanstaande verzekeraars in Spanje. We begeleiden je daarom zo grondig mogelijk om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Op basis van jouw situatie zullen we de meest passende verzekering opstellen qua premie en gewenste dekkingen. Ook kun je rekenen op professionele en deskundige begeleiding bij schade. En natuurlijk geheel kosteloos en vrijblijvend.

Professioneel

Geregistreerd Makelaar

Persoonlijk

Wij behartigen jouw belangen

We make it safe

Enjoy Spain, we make it safe