Algemene voorwaarden voor ifar.es

Algemene voorwaarden voor ifar.es

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ifar.es , zoals deze beschikbaar is gesteld door Insurance & Financial Advice Representation SL. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Insurance & Financial Advice Representation SL is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Insurance & Financial Advice Representation SL.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Insurance & Financial Advice Representation SL te mogen claimen of te veronderstellen.

Insurance & Financial Advice Representation SL streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Insurance & Financial Advice Representation SL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door toegang te nemen tot ifar.es stemt u ermee in om cookies te accepteren in overeenstemming met het privacybeleid van Insurance & Financial Advice Representation SL.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden in te schakelen om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze partners / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ifar.es op deze pagina.


Privacy Policy

Privacy policy voor Insurance & Financial Advice Representation SL, eigenaar van https://ifar.nl/

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://ifar.es/ is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op https://ifar.es/ te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van ifar.es en specifiek https://ifar.es/, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@ifar.es.

4) Monitoren gedrag bezoeker

https://ifar.es/ maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

https://ifar.es/ plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door https://ifar.es/ te beïnvloeden.

8) Onze adverteerders

Op https://ifar.es/ adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. https://ifar.es/ heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. https://ifar.es/ kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van https://ifar.es/.

10) DART-cookie van Google

Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie. Dat doet u door de Google instellingen te wijzigen.

11) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

https://ifar.es/ verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.

12) De rechtsgronden voor verwerking persoonlijke gegevens

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we van mening zijn dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen aan onze contractuele verplichtingen aangaan of nakomen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

13) Bewaartermijn persoonlijke data

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij anders vereist door de wet.
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

14) Beveiliging van gegevens

Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van technische beveiligingsmaatregelen.
We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische overdracht via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is. We kunnen dus niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derde partijen dit niet zullen doen. in staat zijn om onze veiligheid te ondermijnen en uw gegevens op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is de overdracht van persoonlijke gegevens van en naar onze Services op eigen risico.